Prečo je dôležité ísť voliť

Milióny Európanov a Európaniek budú mať od 6. do 9. júna 2024 možnosť podieľať sa na tvorbe budúcnosti demokracie v Únii účasťou na voľbách do Európskeho parlamentu.

Bude to jedinečná príležitosť, keď môžeme všetci spoločne rozhodnúť o budúcnosti Európskej únie. Účasť na voľbách je vždy dôležitá – či už na miestnej, celoštátnej, alebo európskej úrovni. Je to výborná možnosť vyjadriť sa k témam, na ktorých vám záleží.

Účasťou na voľbách môžete prispieť k zmene sveta, v ktorom žijete.

Človek si často ani neuvedomuje, aké množstvo ľudí výsledok volieb do Európskeho parlamentu v skutočnosti ovplyvní. Európsky parlament prijíma právne predpisy, ktoré sa týkajú všetkých: veľkých krajín aj malých komunít, vplyvných koncernov aj začínajúcich podnikov – na globálnej aj miestnej úrovni.

V právnych predpisoch EÚ sa upravujú obzvlášť dôležité oblasti života väčšiny ľudí: životné prostredie, bezpečnosť, migrácia, sociálne politiky, práva spotrebiteľov, hospodárstvo, právny štát a mnohé ďalšie. V súčasnosti má každá dôležitá vnútroštátna téma aj európsky rozmer.

Váš hlas rozhodne, ktorí poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu vás budú zastupovať pri príprave nových právnych predpisov, a ovplyvní aj zostavovanie Európskej komisie. Tieto rozhodnutia ovplyvnia váš každodenný život a život mnohých ďalších.

Využite svoj hlas pri riešení globálnych výziev, ktoré sa nás týkajú.

Svet okolo nás je čoraz zložitejší, nestabilnejší a prepojenejší a Európska únia rieši globálne výzvy, ktoré žiadna krajina EÚ nedokáže úspešne vyriešiť sama. Mnohé z týchto výziev sú náročné a svojím hlasom môžete ovplyvniť to, ako sa budú riešiť. 

Hlasujte a podporte demokraciu.

Demokraciu by sme nikdy nemali považovať za samozrejmosť. Je výsledkom kolektívneho úsilia a kolektívnej zodpovednosti, na ktorej sa všetci podieľame.

Demokraciu tvoria ľudia: odovzdaním hlasu vo voľbách do Európskeho parlamentu určujeme smerovanie a rozhodnutia, ktoré neskôr prijme Európsky parlament, vplývajú na náš život. Neúčasťou na voľbách prichádzame o možnosť ovplyvniť budúcnosť. Navyše to oslabuje európsku parlamentnú demokraciu a jej hodnoty tak strácajú zmysel.

Čím viac ľudí volí, tým je demokracia silnejšia.

Zdroj: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Od SOZZASS