„Mami, pozri, ten pán je celkom nahý.“

Bombastická tlačovka súčasného ministra financií priniesla neuveriteľné informácie prezentované „spasiteľom – záchrancom“ slovenského zdravotníctva, vraj denne pôjde do rezortu 1 milión €. To snáď nemyslí vážne, klamať poisťovne, poskytovateľov a napokon…

VYHLÁSENIE VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ ZaSS

Dňa 17. februára 2022 sa uskutočnilo rokovanie Výkonného výboru Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, na ktorom sa prerokovala výzva Asociácie nemocníc Slovenska na urýchlené dofinancovanie zdravotníctva a stanovisko AŠN SR…