Jedného rána sa zobudil predseda vlády a uvedomil si čo sa mu snívalo. Postupne si vo sne predstavoval ako ho poklepávajú politici doma i v zahraničí po pleci a dvíhajú palce na znak chváli. Lebo on prišiel s myšlienkou celoplošného testovania občanov. S touto skvostnou myšlienkou sa ihneď pochválil svojej Pavlínke. Tá si veľmi rýchlo uvedomila, že ich rodinné kontakty by sa dali dobre využiť pri nákupe testov na túto akciu a ešte pomôcť podnikateľovi z neďalekého okolia, t.j. z Trnavy. Veď ich deti navštevujú súkromnú školu, kde jej majiteľ má aj firmu Eurolab Lambda a koniec koncov aj ona pôsobila v manažmente tejto školy. Prečo by nemohol dodať desať miliónov testov z Južnej Kórey? (cz24.news- Obrovská korupcia na Slovensku.)

Dobre naladený premiér sa teda odobral za každodennými povinnosťami do Bratislavy. Kým zvolal v ten deň svoju prvú tlačovku rozhodol sa zveriť svoju myšlienku na celoplošné testovanie svojmu blízkemu straníckemu a osobnému priateľovi, ktorým nie je nikto iný ako minister obrany. Po odkonzultovaní skvelej myšlienky a presvedčení ministra obrany, aká to bude super propagácia Slovenska a ako stúpnu preferencie ich strany, ktorá od volieb neustále klesá ostala milá povinnosť pre predsedu, ktorú rozhodne miluje, oznámiť na tlačovke rozhodnutie o testovaní občanov najskôr v okresoch na Orave a v Bardejove. Samozrejme najdôležitejšej tlačovke predchádzalo ešte rozbehnutie akcie, dať podnet Hmotným štátnym rezervám na zakúpenie testov cez konkrétnu firmu, ktorá mimochodom urýchlene doplatila svoj rest okolo 17 tisíc Eur sociálnej poisťovni. To, že pri výbere firmy dlh už nebol registrovaný je argumentácia samotného riaditeľa menovaného novou vládou. Prečo nie? Testy lacnejšie, drahšie, to teraz nie je najdôležitejšie, dôležitá je realizácia zámeru, myšlienky i keď testami, ktoré zachytávajú nízke %, nemajú vysokú relevantnosť výsledkov a chybovosť vzhľadom na stav testovaných občanov môže byť rôzne, keďže nemajú príznaky. Ale megalomanská akcia sa spúšťa. To, že pri zrode myšlienky bol len malý kruh vybraných ľudí je zrejmé. Otázkou je i fakt, či tieto testy sú na Slovensku používané so súhlasom ŠÚKL?

Podľa mňa o tom nevedel ani minister zdravotníctva. Prečo ?

Pretože sme na pôde Ministerstva zdravotníctva mali 15. októbra 2020 rokovanie Odvetvovej tripartity. Jedinečná príležitosť pre ministra zdravotníctva o požiadanie sociálnych partnerov o súčinnosť pri akcii kolosálnych rozmerov, ktorú bez zdravotníkov nie je možné realizovať. Zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska (77 zariadení), zástupcovia Asociácie štátnych nemocníc (25 ZZ), zástupca Asociácie súkromných lekárov, zástupca Stredných zdravotníckych škôl. Zastúpenie zamestnancov bolo všetkými odborovými centrálami, t.j. SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárske odborové združenie a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek mali tiež svojich najvyšších predstaviteľov na rokovaní. Ani slovo, ani náznak, že sa čosi veľké chystá a bez ľudí sa nedá realizovať. Na rokovaní sme sa domáhali vyplatenia odmien ľuďom v prvej línii v červených zónach za prvú vlnu šírenia korony. Boli prísľuby, že peniaze už sú na účte ministerstva, len sa hľadá spôsob. Nuž hľadá sa i dnes, ale o tom som nechcel písať. Vrátim sa k úžasnej myšlienke predsedu vlády. Nuž z čoho pramení moje tvrdenie, že minister bol postavený pred hotovú vec. Keby mal informácie a potreboval by pomoc – kampaň smerom k zamestnancom rezortu určite by ju využil. Ak to nie je pravda a mýlim sa, tak potom platí druhá verzia, že o tom pripravovanom testovaní vedel a to je pre mňa nepredstaviteľné, aby bol minister zdravotníctva taký pokrytec a podcenil situáciu s nedostatkom zdravotníckeho personálu v našich nemocniciach. Alebo, že by na základe svojho pôsobenia v politike nevedel, ba podcenil fakt, že ho to pohltí a zostane v tom sám. Čo by bola v podstate politická samovražda. Totižto bez serióznej debaty, hľadania postupov, diskusii  s odborníkmi sa nedá dosiahnuť požadovaný cieľ. A tým je jednoznačne zastavenie, alebo obmedzenie šírenia vírusu. Situácia v nemocniciach je napätá, diskutovala sa aj na spomínanom rokovaní na MZ SR. Žiaľ vedenie rezortu so svojimi sociálnymi partnermi nediskutuje tak, ako by sa očakávalo v tejto náročnej dobe. Ale späť k testovaniu. Časté zmeny podmienok, pravidiel, opatrení a vyhlásení  ľudí dezorientujú, deprimujú a vyvolávajú celý rad otázok, nejasností, ale aj obavy o sociálne a ekonomické dopady až po stratu zamestnania, ktorou sa vyhrážajú niektorí zamestnávatelia. Chápem aj ich. Zabezpečiť poskytovanie služieb v zdravotníckom lôžkovom zariadení, keď mám určitý počet zamestnancov pozitívnych a sú na karanténnej PN, alebo mi niekoľko ďalších oznámi, že sa nechcú dať testovať (dôvodov je viac) ako postaviť ľudí do služieb? A máme začarovaný kruh. Suma sumárum : Zdravotníci veľmi Vás, prosíme pomôžte v tejto chvíli, dokonca poskytneme odmeny za obidva dni v ťažkých podmienkach, (až 1100 €) v rizikovom prostredí, príďte, pomôžte a v pondelok môžete ísť plniť si povinnosti do práce. To že „skvelá“ premiérová myšlienka zaťaží nepripravenú samosprávu, ani nehovoriac. Sme svedkami riešení problémov za pochodu. Dobrovoľníci ? Dohodári ? Možno dokonca mobilizácia – povinnosť ? Kam sme sa to dopracovali občania ? Občania, my nie sme zamestnanci premiérovej firmy ! Skade teraz vyťahuje tie Eurá pre tímy ? Nemá to odsúhlasené ani vládou !  Na základe akého uznesenia vlády sa objednali tie testy? Nemajú kompetentné orgány podnety na hľadanie pravdy a vyvodenie dôsledkov?  Zvláštna doba, „koronová“, za ktorú skryjeme všetky zmeny zákonov bez stanovísk sociálnych partnerov a bez možnosti akejkoľvek diskusie.

Dalo by sa písať aj o skutočnosti, že ak potrebujeme peniaze máme ich, ale pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a pracujúcich vo verejnom záujme nemáme ani na krytie inflácie, ale postavíme sa v jednom šíku pred kamery a budeme prosiť o pomoc pri testovaní počas dvoch víkendov (niekde aj troch). A budeme pranierovať tých, ktorí upozorňujú na nezmyselnosť celej akcie ( i keď pripúšťam, že niekde to význam má na eliminovanie ľudí s príznakmi, nie bez príznakových) a osočovať ľudí s iným názorom na celé dianie v našej republike.

Množstvo otázok, dopytov, ktorými sa zamestnanci obracajú na nás svedčí o psychickom stave obyvateľstva, hľadaní riešení, odpovedí, kam dohnala súčasná vláda svojich zodpovedných občanov. Zodpovedných rozhodne, lebo výsledky v prvej vlne koronakrízy o tom svedčia a neváhali sa s tým všetci chváliť nielen doma, ale aj v Bruseli.

Zastavte pranierovanie, postihovanie a vyvodzovanie dôsledkov ľuďom, ktorí sa testovania nezúčastnia.

Od SOZZASS