?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

V médiách sú prezentované rôzne informácie o odmenách pre ľudí v prvej línii či v červených zónach. Najskôr vystúpil premiér na brífingu s pomenovaním „prekvapenie“ a víťazoslávne informoval verejnosť o vyčlenení objemu 50 mil. € na odmeny pre niektoré skupiny pracovníkov. Vymenoval ich : policajti, vojaci, zdravotné sestry a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb a neskôr doplnil aj hasičov. Prekvapenie sa skutočne aj udialo, samotný premiér týmto vyhlásením vylúčil mimo odmien  ďalšie profesie, ktoré boli jednoznačne v prvej línii. Neuplynulo mnoho času a dostavili sa reakcie od lekárov, zamestnancov  upratovacích firiem, ale i ďalších, ktorí v danom čase neváhali a boli v prvej línii. Nedá sa nereagovať na nejednoznačné vyjadrenia hovorcov/kýň rezortov, ktoré majú uvedenú čiastku rozdeliť vo výške cca 300 – 500 € na osobu. Čiže cca (+-) 125 tisíc ľudí by malo dostať odmeny, ktoré podliehajú zdaneniu a odvodom a na výplatnej páske sa v čistom objaví zanedbateľná suma. Uvádzam, „zanedbateľná“ z dôvodu, že pri prepade hospodárskych výsledkov aké sme zaznamenali v tomto roku by vyčlenenie vyššej sumy, ako napr. v susednej ČR neznamenalo katastrofu. (Opäť sú politici za riekou Morava ústretovejší k svojim zamestnancom.)

Sme toho názoru, že rétorika politikov je zameraná na tie skupiny pracovníkov, kde si potrebujú prihriať „polievočku,“ dostať sa do pozitívneho svetla, akí sú ústretoví. Ale čo ostatní? Veď vo vytvorených  červených zónach v nemocniciach boli zamestnanci rôznych profesií. Potrebné je myslieť aj na laboratóriá, lekárov, verejných zdravotníkov, sanitárov a ďalších zamestnancov v priamom kontakte s pacientmi, alebo inými fyzickými osobami. Argumentácia premiéra, že lekári a iné skupiny zarábajú viac a že sa teraz zamerali najmä na tých, ktorí majú dlhodobo nízke príjmy je šokujúca. Akoby pandémia koronavírusu s ochorením na Covid-19 zasahovala len ľudí s nižšími príjmami. Dávať súvis medzi výškou zárobku a týmito odmenami, to si už vyžaduje veľkú dávku nepochopenia aktuálneho stavu. A vlastne prečo vláda prioritne nerieši tú nízku mieru odmeňovania všetkých zamestnancov?

Každý, kto sa zapojil do potrebných činností by mal byť odmenený bez ohľadu, na ktorom poste je a koľko zarába. Osobný prínos a nasadenie by mali byť tými hlavnými kritériami pre vyjadrenie poďakovania aj finančnými prostriedkami.

Preto sa ohlasujú tí, ktorí si právom myslia, že sa na nich zabudlo, či zámerne, alebo nie, to si musí zodpovedať samotný premiér.

V skutočnosti, však registrujeme individuálny postup niektorých ministrov, ktorí zo svojich rozpočtov neváhali a poskytli zamestnancom odmeny zo svojich rozpočtov. Obdobne postupovali i niektoré samosprávne kraje. Ale doposiaľ zamestnanci, ktorí boli v prvej línii sa odmien nedočkali a skôr sa musia obávať o svoje pracovné pozície. Dôvod ? Jednoduchý: znížiť náklady o 10% a tiež personál  o 10%. To je odmena za disciplínu, za prácu nadčas, za empatiu a nasadenie. Taká je realita, ale na druhej strane vytvárame nové úrady, ministerstvo, komisie, a pod., to je predsa realizácia nášho politického programu, na to financie máme.

A to sa diskutuje o možnej nadchádzajúcej druhej vlne pandémie a nutnosti prijímať opatrenia k zníženiu dopadov na obyvateľstvo. Takto si predstavujeme motiváciu pre ľudí v prvej línii?

                                                                                                           Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

Od SOZZASS