1.2.2024_ 15:00 h Odborári žiadajú rezort zdravotníctva o rýchle zverejnenie plánu prerozdelenia finančných prostriedkov, ten ale mešká

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby urýchlene zverejnilo plán prerozdelenia finančných prostriedkov pre zdravotnícke subjekty na rok 2024 a zároveň zabezpečilo dostatočný objem financií.

V najhoršom scenári budú zdravotníci zvažovať štrajkovú pohotovosť.

Nejasnosti finančného zabezpečenia sektora

„Náš odborový zväz nesie zodpovednosť za spokojnosť a záujmy tisícok zamestnancov v zdravotníctve a sociálnych službách, a preto nás veľmi znepokojuje nejasnosť ohľadom finančného zabezpečenia sektora. Od prerozdelenia financií závisí aj potrebná úprava základných platov o desať percent pre nezdravotníckych pracovníkov, ktorú sme požadovali od Asociácie nemocníc Slovenska, avšak s neúspešným výsledkom, práve pre neistotu vo finančnom rozpočte,“ uviedol predseda zväzu Anton Szalay.

Momentálne je podľa neho tento personál na hranici svojich možností a jeho nespokojnosť sa prejavuje nielen vo vnútri pracovného prostredia, ale aj verejne.

Ministerstvo s prerozdelením financií mešká

Odborári preto vyzývajú ministerstvo zdravotníctva, aby urýchlene zverejnilo plán prerozdelenia finančných prostriedkov a zároveň zabezpečilo dostatočný objem financií, ktorý umožní adekvátne pracovné podmienky a pokryje výdavky na mzdové náklady, ale aj náklady spojené s kolektívnymi zmluvami medzi zamestnávateľmi a odbormi.

Ministerstvo malo zverejniť plán prerozdelenia financií pre zdravotnícke subjekty na rok 2024 najneskôr do 15. januára, doteraz sa tak nestalo.

„V opačnom prípade sa zväz bude musieť vážne zaoberať možnosťou vyhlásenia štrajkovej pohotovosti ako opatrenia na presadenie legitímnych práv a záujmov zamestnancov,“ uzavrel Szalay.

Autor: SITA, TASR, TREND, …………..

Od SOZZASS