12. máj patrí všetkým sestrám a pôrodným asistentkám. Tento deň je deň výročia narodenia priekopníčky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingalovej.

SOZ ZaSS by sa touto cestou chcelo poďakovať všetkým sestrám a ošetrovateľkám za ich neúnavnú prácu a obetavosť v starostlivosti o zdravie a pohodu pacientov. Nezabúdajme, že ich neoceniteľná práca je prínosom pre celú spoločnosť.

Úrad SOZ ZaSS

Od SOZZASS