Autor SOZZASS

Stanovisko Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb k LP/2023/446 Návrhu poslankyne Národnej rady Kataríny Hatrákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zásadná pripomienka : nesúhlas Nesúhlas dávame k celému predloženému návrhu ako takému Odôvodnenie : Nesúhlasíme so zaradením profesie sociálny pracovník medzi zdravotnícke povolania. Pani poslankyňa uvádza, že predkladaný návrh zákona nemá…

Nárok občanov s ŤZP na asistenciu

13. júna 2023 – Od budúceho mesiaca sa budú zvyšovať príspevky na opatrovanie. Komora opatrovateliek, ale aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb však hovoria, že sú ešte stále nedostatočne ohodnotené. Fyzická…